საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA

საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA 


ჩვენ ვახორციელებთ შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებს:

  1. საბაჟო დეკლარანტი
  2. საბაჟო ბროკერი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
  3. ბიზნესის მართვა
  4. ოფისის მენეჯერი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
  5. აუდიტორის ასისტენტი
  6. ბანკის ოპერატორი
  7. სადაზღვევო აგენტი

 


საკონტაქტო ინფორმაცია:

საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA
მის: ქ. თბილისი, 0114, რუსთავის გზატკეცილი 18-22;
ტელ: (032) 240-34-40, (032) 240–33–40, (032) 240-48-07.
ფაქსი: (032) 240-34-40;
ელ-ფოსტა: sbaccsba@gmail.com

ვებ-გვერდი: www.sba.edu.ge